چچ
گروه کارخانجات پارت لاستیک

گروه کارخانجات پارت لاستیک

این شرکت عمده ترین تولید کننده قطعات خودرو در داخل کشور به شمار می رود.

گروه کارخانجات «پارت لاستیک» با بیش از 24 سال سابقه هم اکنون د‌ارای چند‌ین شرکت زیر مجموعه است که «پارت لاستیک»، «پویا گستر خراسان»، «بسپار تابان»‌، «بسپار سازه»، «همگر توس»، « شیمی پید‌ایش»‌، «پایاماند‌ خراسان» و «پارسا یاران» از جمله مهمترین شرکت های زیر مجموعه این گروه تولید‌ی به‌ شمار می روند‌. پارت لاستیک هم اکنون تحت لیسانس چهار شرکت برتر اروپایی قرار د‌ارد‌.

تلفن : 5-6631001 – 0511

آدرس :مشهد، جاده جدید قوچان، چاهشک

نماینده مشتری :مهندس ندایی


پروژه ها و خدمات

سیستم اتوماسیون اداری (Paperless) توزیع شده

پروژه اتوماسیون اداری شامل دبیرخانه بدون کاغذ و کارتابل الکترونیکی در سطح هفت کارخانه گروه کارخانجات پارت لاستیک راه اندازی شده است. این سیستم در سایت اصلی گروه مستقر گردیده و دبیرخانه های کارخانجات مختلف از این سیستم به عنوان یک سیستم واحد و تحت وب روی شبکه ایجاد شده بین گروه کارخانجات استفاده می نمایند. نکته قابل توجه در این طرح، اتوماسیون مکاتبات بین سازمانی (بین شرکت های گروه) بوده است.

لینک دسترسی: - سال اجرا: 1384
وضعیت: درحال بهره برداری


سیستم جامع مدیریت منابع انسانی

پروژه سیستم جامع مدیریت منابع انسانی با هدف استقرار زیر سیستم های: کارگزینی، حقوق و دستمزد، نیرویابی و گزینش، آموزش و توسعه، ارزشیابی کارکنان، بهداشت و ایمنی و رفاه، به صورت یکپارچه و پوشش تمام کارخانجات گروه اجرا شده است.

لینک دسترسی: - سال اجرا: 1384
وضعیت: درحال بهره برداری

آدرس کوتاه شده: