چچ
شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی نفت ایران به عنوان دومین شرکت بزرگ نفت و گاز در جهان و به عنوان تامین کننده هشتاد درصد منابع مالی کشور، توجه خاص و ویژه ای به موضوعات و مسایل مرتبط با روابط عمومی داشته است. در همین راستا این شرکت با راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سعی در گسترش اطلاع رسانی و ارتباطات درون و برون سازمانی خود داشته است.

هم اکنون شرکت سازه اطلاعات سامان به عنوان ارائه دهنده خدمات تامین محتوا و راهبری پورتال های سازمانی، انجام خدمات تخصصی این پایگاه را بر عهده گرفته است.

تلفن : 60-88943857

آدرس :تهران، خیابان حافظ، نبش رودسر، شرکت ملی نفت ایران

نماینده مشتری :جناب آقای رجبی


پرژه ها و خدمات

انجام خدمات تخصصی پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران

تامین محتوا، راهبری و کاربری تخصصی پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه در زمینه های:

  • سرویس خبر در دو بخش فارسی و انگلیسی شامل ارائه مطالب تولیدی، گزینشی، بازتولیدی، ویرایش مطالب از خبرها و برگرداندن مطالب فارسی به انگلیسی و بالعکس
  • سرویس رسانه ای شامل انجام خدمات پایشگری از رویدادهای مهم نفتی داخلی و خارجی در رسانه ها و تنظیم گزارش های موضوعی
  • طبقه بندی و آرشیو فیلم و عکسبه صورت موضوعی، تولیدی و ویرایش عکس های ارسالی از شرکت های تابعه و تهیه پوسترهای تصویری از رویدادهای خبری
  • مطلع نمودن اصحاب رسانه از آخرین اخبار درج شده درسایت و پیگیری انتشار در رسانه ها و ساماندهی فعالیت های اطلاع رسانی و روابط عمومی
  • تغذیه صفحات وب و پورتال شامل تهیه و جمع آوری اطلاعات موجود از منابع و مراجع ذیصلاح و تولید اطلاعات
  • تهیه گزارش از عملکرد شرکت ملی نفت ایران (ستاد مدیریت ها، سازمان ها و شرکت های تابعه)
  • انجام کلیه مصاحبه های مورد نیاز

سال اجرا: 1390

وضعیت: توقف بهره برداری

آدرس کوتاه شده: