چچ
سازمان وظیفه عمومی ناجا

سازمان وظیفه عمومی ناجا

پورتال فرهنگی سرباز هم اکنون با استفاده از زیرساخت فنی پورتال سامان در حال ارائه خدمات به مخاطبین است.

سازمان وظیفه عمومی، نهادی نظامی و زیرمجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که به تبع وظایف تعریف شده خویش همواره ارتباط تنگاتنگی با طیف عظیمی از اقشار جوان کشور دارد. نگاه مسئولین این سازمان به خدمت سربازی به عنوان فرصتی برای ایجاد ارتباط فرهنگی با جوانان و همچنین معرفی ابعاد فرهنگی مغفول مانده خدمت سربازی و همچنین نفوذ گسترده اینترنت دربین جوانان به عنوان مخاطبین سازمان موجب شد تا طرحی با عنوان پورتال فرهنگی سرباز اجرا گردد.

تلفن : 73041000

آدرس : تهران، میدان سپاه، سازمان وظیفه عمومی ناجا

نماینده مشتری : آقای مهندس غلامی


پروژه ها و خدمات

پورتال اینترنتی سرباز

هدف از اجرای این پروژه اطلاع رسانی و ارتباط با جامعه گسترده مشمولین و سربازان وظیفه تعریف شده است. در این پورتال ضمن امکان ارایه آخرین اخبار در حوزه خدمت وظیفه عمومی، قوانین و مقررات مرتبط با خدمت وظیفه عمومی، دانستنهای عمومی در این خصوص، اطلاعیه های سازمان وظیفه عمومی نیز قابل دستیابی است. کتابخانه، بخش پژوهش ها و مطالعات، آموزش های فرهنگی قبل و حین سربازی از دیگر بخش های این پورتال است .

سال اجرا: 1390
وضعیت: توقف بهره برداری

آدرس کوتاه شده: