چچ
سازمان فناوری اطلاعات

سازمان فناوری اطلاعات

سازمان فناوری اطلاعات ایران یکی دیگر از مشتریان پورتال سامان است. هم اکنون پروژه پورتال مرکز امداد و هماهنگی رایانه ای کشور به عنوان پورتال ملی امنیت فضای سایبر کشور به کارفرمایی شرکت فناوری اطلاعات ایران و بر پایه نرم افزار پورتال سامان اجرا شده است.

سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه‌های رایانه ای وارتباط آنها به یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه‌های جهانی و با هدف ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی، خدمات و برنامه‌های کاربردی داخلی و خارجی تحت عنوان «امور دیتا» از سال 1370 به عنوان یکی از قسمت های زیر مجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد. همزمان با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1382، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد. در این رابطه امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان 83 به «شرکت ارتباطات داده‌ها» تغییر نام یافت. در تابستان 1384 با توجه به توسعه اهداف و ماموریت های شرکت، نام آن به «شرکت فناوری اطلاعات» تغییر یافت .
در سال 1387 در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، این شرکت ضمن تفکیک از شرکت مخابرات ایران، کلیه امور اجرایی خود را به شرکت های مخابرات ایران و زیر ساخت انتقال داد و نام آن به «شرکت فناوری اطلاعات ایران» تغییر یافت و پس از تصویب اساسنامه جدید آن در اواخر سال 1387، در حال حاضر به عنوان یک نهاد حاکمیتی درزیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به فعالیت خود ادامه می دهد.

آدرس : بلوار بیهقی، نرسیده به میدان آرژانتین، برج آفاق

تلفن : 84803063

نماینده مشتری : آقای مهندس فرودی

پروژه ها و خدمات

سیستم جامع بازرگانی

امروزه اطلاع رسانی، آموزش و هماهنگی های مختلف در زمینه امنیت فضای تبادل داده، امری اجتناب ناپذیر قلمداد میشود. لذا شرکت فناوری اطلاعات، در راستای ایجاد یک نقطه کانونی در سطح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای انجام فعالیت های هماهنگ راهبری رخدادهای فضای تبادل داده، اقدام به ایجاد یک مرکز با عنوان "مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه ای" یا به اختصار "ماهر" نموده است. این مرکز با ایجاد هماهنگی با سایر تیمهای فوریتهای امنیتی و مراکز امداد رایانه ای در سطح کشور، اطلاعات ارزشمند خود را بصورت یکسان در اختیار سایر گروهها قرارداده و به روز بودن این دانش را تضمین مینماید.


پورتال اینترنتی مرکز امداد و هماهنگی رایانه ای کشور (ماهر)

امروزه اطلاع رسانی، آموزش و هماهنگی های مختلف در زمینه امنیت فضای تبادل داده، امری اجتناب ناپذیر قلمداد میشود. لذا شرکت فناوری اطلاعات، در راستای ایجاد یک نقطه کانونی در سطح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای انجام فعالیت های هماهنگ راهبری رخدادهای فضای تبادل داده، اقدام به ایجاد یک مرکز با عنوان "مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه ای" یا به اختصار "ماهر" نموده است. این مرکز با ایجاد هماهنگی با سایر تیمهای فوریتهای امنیتی و مراکز امداد رایانه ای در سطح کشور، اطلاعات ارزشمند خود را بصورت یکسان در اختیار سایر گروهها قرارداده و به روز بودن این دانش را تضمین مینماید.

لینک دسترسی: http://www.certcc.ir سال اجرا: 1388

آدرس کوتاه شده: