مشتریان سازه اطلاعات سامان

چچ
پورتال بانک اقتصاد نوین

پورتال بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصادنوین در تاریخ 29 الی 31 تیر ماه 1380 براساس مجوزات ماخوذه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به پذیره‌نویسی سهام نمود.
مجمع عمومی موسس بانک اقتصادنوین در 13 مرداد 1380 برگزار و در تاریخ 20 مرداد همان سال، با سرمایه اولیه به مبلغ 250 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران، تحت شماره 177132 به ثبت رسید.
پس از چند دوره افزایش سرمایه سنوات قبل، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس مصوّبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 26 آبان ماه 1395 بانک؛ افزایش سرمایه از مبلغ 11,312 میلیارد ریال به مبلغ 13,131 میلیارد ریال را از محل سود انباشته محقق و در تاریخ 1395.10.05 نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.

پورتال بانک اقتصاد نوین

وضعیت: در حال استقرار

آدرس کوتاه شده: