چچ

بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصادنوین در تاریخ 29 الی 31 تیر ماه 1380 براساس مجوزات ماخوذه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به پذیره‌نویسی سهام نمود.
مجمع عمومی موسس بانک اقتصادنوین در 13 مرداد 1380 برگزار و در تاریخ 20 مرداد همان سال، با سرمایه اولیه به مبلغ 250 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران، تحت شماره 177132 به ثبت رسید.
پس از چند دوره افزایش سرمایه سنوات قبل، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس مصوّبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 26 آبان ماه 1395 بانک؛ افزایش سرمایه از مبلغ 11,312 میلیارد ریال به مبلغ 13,131 میلیارد ریال را از محل سود انباشته محقق و در تاریخ 1395.10.05 نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.

پورتال بانک اقتصاد نوین

وضعیت: در حال استقرار

آدرس کوتاه شده: