مشتریان سازه اطلاعات سامان

نهادهای عمومی
 • سازمان نظام صنفی رایانه ای
  شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۵۸

  سازمان نظام صنفی رایانه ای

  سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با هدف تنظیم گری مناسبات بخش خصوصی و دولت و مشارکت موثر در ساماندهی امور تجاری رایانه ای براساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار از ...

 • شهرداری مشهد
  شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۵۱

  شهرداری مشهد

  پروژه پورتال جامع شهر مشهد بر پایه نرم افزار پورتال سامان در سال 1390 به بهره برداری رسیده است.