مشتریان سازه اطلاعات سامان

نهادهای عمومی
 • شهرداری مشهد
  شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۵۱

  شهرداری مشهد

  پروژه پورتال جامع شهر مشهد بر پایه نرم افزار پورتال سامان در سال 1390 به بهره برداری رسیده است.

 • شهرداری همدان
  سه شنبه, ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ ۱۳:۴۹

  شهرداری همدان

 • شهرداری کرج
  سه شنبه, ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ ۱۳:۵۴

  شهرداری کرج

 • سازمان نظام صنفی رایانه ای
  شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۵۸

  سازمان نظام صنفی رایانه ای

  سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با هدف تنظیم گری مناسبات بخش خصوصی و دولت و مشارکت موثر در ساماندهی امور تجاری رایانه ای براساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار از ...