ثبت فرم استخدام در سامان

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

 افزودن سوابق تحصیلی جدید
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش نام دانشگاه نوع دانشگاه سال شروع سال خاتمه معدل عنوان پایان نامه عملیات

سوابق شغلی

 افزودن سوابق شغلی جدید
ردیف نام سازمان زمینه کاری سازمان تعداد نفرات (حدودی) شروع خاتمه شغل/سمت نوع همکاری نوع حضور آخرین حقوق بیمه علت خاتمه همکاری عملیات
 افزودن تخصص ها و مهارتها جدید
ردیف شرح مهارت/تخصص مدت تجربه میزان تسلط نمونه های اجرایی سایر توضیحات عملیات
 افزودن آشنایی با زبان های خارجی جدید
ردیف زبان مکالمه خواندن نوشتن عملیات
 افزودن به ترتیب خود را در چه بخشهایی موثرتر می دانید؟ جدید
ردیف شرح شماره اولویت عملیات