۲۵ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۳۸ تعداد بازدید: ۱۱۷۰
طبقه بندی: گواهینامه ها و مجوزها
چچ
مجوز فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

مجوز فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

مرجع صادر کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
تاریخ دریافت: ۲۲ آبان ۱۴۰۰