۰۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۲ تعداد بازدید: ۱۰۸۳
طبقه بندی: گواهینامه ها و مجوزها
چچ
مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه

شرکت سازه اطلاعات سامان در راستای اجرای قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه یی پس از احراز شرایط توسط سازمان نظام صنفی رایانه موفق به دریافت مجوز فعالیت درحورزه تولید نرم افزار گردیده است.

مرجع صادر کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
تاریخ دریافت: ۰۹ فروردین ۱۳۹۷
تاریخ اعتبار: ۱۵ آبان ۱۳۹۸