۰۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۲۰ تعداد بازدید: ۴۲۶۵
طبقه بندی: گواهینامه ها و مجوزها
چچ
گواهینامه امنیتی پورتال سامان ISO/IEC/ISIRI 15408

گواهینامه امنیتی پورتال سامان ISO/IEC/ISIRI 15408

مرجع صادر کننده: امنیت و کیفیت نرم افزار ایریانا
تاریخ دریافت: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴