۰۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۲۵ تعداد بازدید: ۱۵۹۹
طبقه بندی: تالار افتخارات
چچ
حکم عضویت در شورای انتظامی

حکم عضویت در شورای انتظامی

مرجع صادر کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
تاریخ دریافت: ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳