۰۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۲ تعداد بازدید: ۱۵۰۹۶
طبقه بندی: گواهینامه ها و مجوزها
چچ
رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

شرکت سازه اطلاعات سامان به استناد آیین نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی شورای عالی انفورماتیک موفق به دریافت رتبه 1 در زمینه تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری گردیده است.

مرجع صادر کننده: شورای عالی انفورماتیک
تاریخ دریافت: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲