محصولات و خدمات سازه اطلاعات سامان

چچ
نصب و پیکربندی سرور سامان سوئیت

خدمات استقرار و پیاده سازی سامان سوئیت

نصب و پیکربندی سرور سامان سوئیت

قبل از اجرای پروژه های سامان سوئیت توسط شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان، کارفرما موظف است سرور و فضای میزبانی را تهیه و آماده سازی کرده و در اختیار کارشناسان شرکت قرار دهد.
معرفی

چنانچه کارفرما به هردلیلی از جمله در اختیار نداشتن دانش فنی پیکربندی سرورهای مورد نیاز مایل به انجام این موارد نباشد، شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان آمادگی دارد خدمات نصب و پیکربندی سرور تامین شده توسط کارفرما را بر عهده بگیرد. خدمات نصب و پیکربندی سرورهای سامان سوئیت شامل موارد زیر است:

  • نصب و راه اندازی نرم افزارهای پایه سرور شامل:
    • وب سرور (Apache)
    • پایگاه داده (MySQL)
    • سیستم عامل و PHP
  • تنظیم رویه های پشتیبان گیری خودکار روزانه از پایگاه داده و محتوای پورتال
  • اعمال تنظیمات و پیکربندی امنیتی نرم افزارهای پایه سرور در دوره های سه ماهه