خدمات جامع و فراگیر پورتال سامان، با مشاوره از زمان اعلام نیاز به نرم افزار شروع شده و با استقرار، توسعه و پشتیبانی تا پایان عمر بهره برداری از محصول امتداد می یابد.

مسائل بزرگ فناوری اطلاعات بدون استفاده از محصولات بزرگ حل نمی شوند و کلید ورود به محصولات بزرگ و پیچیده، آموزش کامل و صحیح استفاده از آنهاست. خدمات آموزش محصولات این شرکت با رویکرد توانمندسازی مشتریان و ایجاد استقلال کامل در استفاده از محصولات ماست.

در شرکت سازه اطلاعات سامان، استقرار یک راهکار نرم افزاری، مدیریت فرآیندی است جامع که از شناخت نیازهای شما شروع می شود، با طراحی و اجرایی نمودن راهکار در محیط شما دنبال می شود و به تحقق اهداف و چشم انداز های شما منجر می شود.

خدمات مشاوره شرکت سازه اطلاعات سامان، قبل از اجرای هر پروژه، کمک می کند که شناخت دقیقی از مساله بدست آمده، برای آن راهکار مناسبی انتخاب شود و نهایتا پروژه ای دقیق با محدوده، اهداف و دستاوردهای معین تعریف شود.

چچ
نصب و پیکربندی سرور سامان سوئیت

خدمات استقرار و پیاده سازی سامان سوئیت

نصب و پیکربندی سرور سامان سوئیت

معرفی

قبل از اجرای پروژه های سامان سوئیت توسط شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان، کارفرما موظف است سرور و فضای میزبانی را تهیه و آماده سازی کرده و در اختیار کارشناسان شرکت قرار دهد. چنانچه کارفرما به هردلیلی از جمله در اختیار نداشتن دانش فنی پیکربندی سرورهای مورد نیاز مایل به انجام این موارد نباشد، شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان آمادگی دارد خدمات نصب و پیکربندی سرور تامین شده توسط کارفرما را بر عهده بگیرد. خدمات نصب و پیکربندی سرورهای سامان سوئیت شامل موارد زیر است:

  • نصب و راه اندازی نرم افزارهای پایه سرور شامل:
    • وب سرور (Apache)
    • پایگاه داده (MySQL)
    • سیستم عامل و PHP
  • تنظیم رویه های پشتیبان گیری خودکار روزانه از پایگاه داده و محتوای پورتال
  • اعمال تنظیمات و پیکربندی امنیتی نرم افزارهای پایه سرور در دوره های سه ماهه