باشگاه مشتریان پورتال پرتال سازمانی سامان سوئیت

Customer Club

باشگاه مشتریان

کلید موفقیت کسب و کار در وفاداری مشتریان است

با نرم افزار باشگاه مشتریان سامان، پاسخ وفاداری مشتریان خود را درست بدهید.

ببینید پورتال سازمانی سامان برای سازمان شما چه کارهایی می تواند انجام دهد.

نرم افزار باشگاه مشتریان سامان برای ارتقاء وفاداری مشتریان و تقویت ارتباط با آنها

می دانیم که مشتری برای آنکه مشتری بماند نیازمند رسیدگی مداوم است و برای وفادارسازی مشتریان و ارتقای ماندگاری آنها نیازمند تدوین استراتژی هستیم. معمولا استراتژی، سیاستها و برنامه های وفادارسازی مشتریان، در قالب تدوین طرح های امتیازی با رویکرد تشویق به خرید، ترویج یا طرفداری از برند تعریف می شوند. این برنامه ها برای عملیاتی شدن به مدل و ابزار مناسب نیاز دارند. باشگاه مشتریان سامان با کمک زیرساخت یکپارچه سازی سامان سوئیت، داده های مربوط به رفتار مشتریان را از سامانه های داخلی دریافت می کند، بر اساس زیرساخت هوش تجاری داده های مشتری را تحلیل (سنجش، ارزیابی و امتیازدهی) می کند و در بستر سیستم مدیریت تعامل، ارتباط بنگاه با مشتریان تداوم می بخشد و با مدل سازی استراتژی وفادارسازی مشتریان، رفتار آنها را به صورت هدفمند به سمت اهداف شما هدایت می کند. رضایت سنجی، برگزاری مسابقه، اعطای پاداش در یک محیط تعاملی دوسویه به همراه امکان ارائه مشاوره تخصصی به مشتریان از ویژگی های مهم نرم افزار باشگاه مشتریان سامان می باشد.

کلید موفقیت کسب و کار در وفاداری مشتریان است.

باشگاه مشتریان از مهمترین ابزارهای ارتقاء سطح وفاداری و تقویت ارتباط با مشتریان است. هدف اصلی باشگاه مشتریان، فعال کردن مشتریان فعلی برای تعاملات بیشتر با بنگاه و افزایش وفاداری آنها به وسیله ایجاد یک رابطه عاطفی با آنهاست. کلید موفقیت کسب و کار شما در دست ماست. .

درآمد کسب و کار را افزایش دهید

فردریک ریچهلد نویسنده کتاب "تاثیر وفاداری" می گوید کسب و کارها می توانند فقط با حفظ و رسیدگی به 5% مشتریان که وفادار هستند تا حدود 75% افزایش درآمد داشته باشند. در افزایش مشتریان وفادار کوشا باشیم.

درآمد پورتال پرتال سازمانی کسب و کار را افزایش دهید
تحلیل رفتار مشتری پورتال پرتال سازمانی سخت است

تحلیل رفتار مشتری سخت است

اما با امکانات نرم افزار باشگاه مشتریان سامان، به راحتی ارزیابی و سنجش رفتار مشتری براساس داده های واقعی سیستم های کسب و کاری شما امکانپذیر است. سپس آنها را امتیاز دهی کنید و به تناسب از مشتریان وفادار خود قدردانی کنید.

رفتار مشتری را به سمت اهداف کسب و کاری هدایت کنید.

با قدردانی از مشتریان وفادار در باشگاه مشتریان می توانید از حضور دائم آنها در این محیط و با هدف گذاری روی طرح های ترغیب کننده، رفتار مشتری را به سمت اهداف کسب و کاری سازمان سوق دهید. به زبان ساده در طرحهای ویژه برای رفتارهای همسو با استراتژی توسعه کسب و کار امتیاز ویژه بدهید. برای این کار از امکانات باشگاه مشتریان سامان بهره مند شوید.

رفتار مشتری پورتال پرتال سازمانی را به سمت اهداف کسب و کاری هدایت کنید.

قابلیت ها

در ادامه ببینید که قابلیت های کارکردی و فنی باشگاه مشتریان سامان چگونه می تواند سطح رضایت و وفاداری مشتریان شما را ارتقاء دهد.