چگونه پورتال سامان شما را به سازمانی موفق تبدیل میکند؟
پورتال سامان به عنوان یک زیرساخت جامع و توانمند، بستر مناسبی برای اجرای پروژه های پورتال فراهم می آورد.

۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۹:۱۰ تعداد بازدید: ۵۹
طبقه بندی: پورتال
چچ

سایر محصولات نرم افزاری در سازمان ما با تکنولوژی متفاوتی توسعه داده شده اند، آیا با این وجود باز هم امکان ایجاد یکپارچه سازی با پورتال سامان وجود دارد؟

بله، پورتال سامان تا کنون در سازمان ها و مراکز گوناگونی تجربه های یکپارچه سازی با فناوری های ناهمگون را داشته است.

فهرست طبقات