۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۹:۱۱ تعداد بازدید: ۱۲۴۱
طبقه بندی: پورتال
چچ

با توجه به اینکه پورتال سامان یک محصول متن باز نیست آیا امکان توسعه آن توسط مشتری وجود خواهد داشت؟

پورتال سامان در سه بخش مختلف ابزارهای توسعه پذیری را در اختیار مشتری قرار می دهد. مشتری می تواند در سه محور یکپارچه سازی، توسعه ماژول های محتوایی و توسعه فرآیندهای سازمانی به شرط آموزش های لازم و تهیه بسته های نرم افزاری افزودنی پورتال سامان نسبت به توسعه پورتال اقدام کند.