۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۹:۱۳ تعداد بازدید: ۱۱۸۱
طبقه بندی: پورتال
چچ

آیا شرکت سازه اطلاعات سامان صرفا ارائه دهنده محصول پورتال است یا در سایر زمینه ها نیز خدمات و محصولاتی تولید می کند؟

محصول اصلی شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان، نرم افزار پورتال است، از همین رو کلیه خدمات و محصولات جانبی که این شرکت ارائه میدهد به نوعی مرتبط با نرم افزار پورتال است. فهرست محصولات شرکت را در اینجا و فهرست خدمات شرکت را در اینجا می توانید مشاهده کنید.