۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۹:۱۴ تعداد بازدید: ۱۰۸۵
طبقه بندی: پورتال
چچ

پورتال چیست و چه تفاوتی با وب سایت دارد؟

به صورت کلی تفاوت یک پورتال و یک وب سایت در مفهوم یکپارچه سازی است. پورتال نرم افزاری است که ضمن پوشش ویژگی های یک وب سایت انتقال و ارائه سرویس های سایر نرم افزار ها را بر بستر ی امن، یکپارچه و متمرکز فراهم میکند. بنا براین یک پورتال زیرساخت بسیار مناسبی برای ارائه خدمات الکترونیکی است.