چهارشنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۶:۳۵ ۳۰۱
طبقه بندی: پورتال سامان
چچ
تصاویرسمینار تخصصی بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق پروژه های پورتال

تصاویرسمینار تخصصی بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق پروژه های پورتال

1393/04/04

نویسنده: علیرضا زارعی (مدیر فروش)
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف