طبقه بندی: پورتال سامان
چچ
سخنرانان سمینار تخصصی بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق پروژه های پورتال

سخنرانان سمینار تخصصی بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق پروژه های پورتال

1393/03/25

سرکار خانم مهندس آزاده داننده
ریاست سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران
صاحب نظر و مشاور ارشد فناوری اطلاعات
آقای مهندس جعفر اسکندریان
مدیر عامل سازه اطلاعات سامان
مشاور پروژه های پورتال سازمانی
آقای مهندس فرامرز کلانتری
رئیس هیات مدیره سازه اطلاعات سامان
دبیر اجرایی سمینار
آقای مهندس رضا قلعه
عضو هیات مدیره سازه اطلاعات سامان
مدیر تولید نرم افزار پورتال سامان
نویسنده: امیر رضا صیامی
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف