چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۴۵ ۳۱۸۷
طبقه بندی: سمینار آموزشی
سطح برگزاری: سراسری
چچ
کارگاه آموزشی مدیریت و راهبری پورتال سازمانی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

کارگاه آموزشی مدیریت و راهبری پورتال سازمانی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

کارگاه آموزشی مدیریت و راهبری پورتال سازمانی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، در محل همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

تاریخ شروع: سه شنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۷
تاریخ پایان: سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۷
نام محل برگزاری: مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی
آدرس محل برگزاری: تهران - دانشگاه شهید بهشتی - مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی