چچ
راحت لم دهید. سیستمی امن و قابل اعتماد دارید.

راحت لم دهید. سیستمی امن و قابل اعتماد دارید.

نگران نباشید. سامان سوئیت با برخورداری از چندین لایه امنیتی در کنار امن سازی لایه های پایین تر تا سطح سیستم عامل بخش عمده نگرانی را پاسخ می دهد. در کنار این قابلیتها، امکان تنظیم سطح سرویس (SLA) ویژه برای پایش مستمر و پاسخگویی به نیازمندی های ویژه ی حوزه ی امنیت وجود دارد. همچنین ابزارهایی برای پایش پارامترهای حیاتی و منابع سیستم تعبیه شده است که قبل از ایجاد ناپایداری ضمن پیش بینی تمهیدات اولیه، اطلاع رسانی بلادرنگ یا زمانبندی شده به مسئول مربوطه نیز دارد.

آدرس کوتاه شده: