کار ما فروش محصول نیست، کار ما ارائه مشاوره مناسب برای یک خرید خوب است.

رعایت حقوق مشتری اصل دوم ارتباط ما با مشتری است. اصل اول می گوید که حقوق مشتری بیش از آن چیزی است که ما تا به امروز بدان عمل کرده ایم.

تلاش می کنیم هنگام فروش نهایت شفافیت را در سخنان و نوشته های خود رعایت کنیم، مشتری حق دارد بداند دقیقا چه چیزی را می خرد، بداند هر یک از ما دقیقا چه تعهداتی را می پذیریم و بداند چه تعهداتی را نمی توانیم بپذیریم.

چچ

شرایط و مفروضات اعتبار نرخ های تعرفه سامان سوئیت

چنانچه هدف شما رسیدن به تخمین مناسبی از قیمت اجرای یک پروژه سامان سوئیت (مدیریت مجتمع کسب و کار سازمانی) قبل از انعقاد قرارداد و اقدام به خرید است، قبل از تصمیم گیری برای اجرای سامان سوئیت، با راهنمایی ما می توانید قیمت اجرای پروژه و هزینه پشتیبانی بر بستر سامان سوئیت را تخمین بزنید.

تاریخ اعتبار : 29 اسفند 1397

کلیه مبالغ ذکر شده در تعرفه قیمت محصولات و خدمات سامان سوئیت، مشروط به مفروضات و شرایط ذیل و بدون تغییر در در قالب قراردادهای فروش و پشتیبانی شرکت، اعتبار دارد و در صورت تغییر آنها مستلزم برآورد مجدد براساس شرایط اختصاصی پروژه مورد نظر خواهند بود.

پروژه های اجرا و راه اندازی سامان سوئیت

1. عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در مبالغ تعرفه لحاظ نگردیده و در زمان صدور صورتحساب به مبلغ نهایی افزوده می شود.
2. مبلغ محاسبه شده جهت اجرای پروژه سامان سوئیت، صرفا برای یک نسخه از نرم افزار به منظور استفاده در سازمان خریدار بوده و چنانچه سازمان های بالاسری و یا پایین دستی سازمان خریدار، که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند قصد استفاده از نرم افزار را داشته باشند، قیمت محاسبه شده متفاوت خواهد بود.

مجوز استفاده از نرم افزار (License)

3. نرم افزارسامان سوئیت و محصولات وابسته به صورت بسته نرم افزاری ارائه می شوند و مشمول تغییر و توسعه براساس نظرات خریدار نمی شوند. با توافق طرفین و لحاظ هزینه مجزا، امکان ویژه سازی برای برخی ویژگی ها و امکانات مقدور می باشد.
4. درصورتی که یک مشتری پس از اجرای پروژه نیازمند تغییر مقیاس پورتال باشد، لازم است هزینه ما به التفاوت را پرداخت نماید. همچنین، تاثیر این تغییر مقیاس، بر قرارداد پشتیبانی محصول اعمال خواهد گردید.
5. چنانچه پس از خریداری یک نسخه نرم افزار سامان سوئیت، ماژول های جدیدی به نسبت محصولی که قبلا توسط یک مشتری خریداری گردیده است به ویژگی ها و امکانات آن نسخه سامان سوئیت اضافه گردد، درصورت نیاز مشتری و با تخفیف 30%، مولفه ها و ماژول های مذکور امکان نصب و راه اندازی در نرم افزار مشتری را دارند. توجه به این موضوع لازم است که برای نصب و راه اندازی برخی ماژول های جدید (مشابه مدیریت درگاه واحدهای سازمانی) نیاز به ارتقای ماژول های وابسته می باشد. در خصوص ارتقاء یا جایگزینی ماژول هایی که قبلا توسط یک مشتری خریداری گردیده است، مشروط به برقرار بودن قرارداد پشتیبانی، نیاز به هزینه مجدد بابت مجوز نرم افزار نمی باشد.
6. ابزارهای زیرساخت توسعه پذیری در زیرپورتال ها دردسترس نمی باشند و فقط با سطح دسترسی مدیریت در پورتال اصلی امکان کار با این ابزارها فراهم می باشد.
7. درصورت تقاضای مشتری در آینده و پس از اجرای پروژه راه اندازی مولفه های سامان سوئیت جهت توسعه مقیاس محصول، ارزش مولفه های نرم افزاری براساس تعرفه جاری در زمان درخواست، مبنای برآورد قیمت توسعه مقیاس پورتال قرار خواهد گرفت.
8. نرم افزار سامان سوئیت و محصولات وابسته دارای نشان تجاری و تحت پوشش حقوق مالکیت اثر بوده و خریدار متعهد به حفظ کامل نام و نشان تجاری فروشنده بر روی نرم افزار و ملحقات آن به همان صورت که از سوی فروشنده ارائه می شود، می باشد.

خدمات استقرار، پیاده سازی و توسعه مولفه های سامان سوئیت

9. خدمات تدوین سند معماری محتوا، فعالیتهای تامین و انتشار محتوا یا کانورت و انتقال مکانیزه اطلاعات را شامل نمی گردد.
10. خدمات طراحی نمای گراقیکی، طراحی المانهای گرافیکی اختصاصی مرتبط با برند (آرم، لوگو، ...) را شامل نمی گردد. خریدار می تواند با ارائه آرم، لوگو، رنگ سازمانی و یا سایر المانهای گرافیکی اختصاصی کسب و کار خود، درخواست نماید تا از آنها در طراحی نمای گرافیکی استفاده گردد.
11. در صورت نیاز خریدار به نصب سامانه های نرم افزاری تکمیلی روی سرور (امنیتی، پایش،...)، هزینه مجزا محاسبه خواهد گردید.
12. هزینه اعلام شده برای نصب و راه اندازی اولیه نرم افزار صرفا هزینه نصب نرم افزار سامان سوئیت و مولفه های نرم افزاری وابسته را شامل می شود. درخصوص نصب مجدد پروژه های اجرا شده، هزینه برگرداندن اطلاعات (restore)، و برقراری مجدد اتصالات یکپارچگی قبلی با سیستم های نرم افزاری خریدار، مشمول هزینه خدمات مازاد، براساس نفر ساعت صرف شده می باشد.
13. نمای گرافیکی زیرپورتال به صورت پیش فرض برپایه نمای گرافیکی پورتال اصلی یا یکی از زیرپورتالهای فعال آن ایجاد می شود. در صورت نیاز خریدار، طراحی نمای گرافیکی مستقل به صورت استاندارد یا ویژه، برای زیرپورتال با هزینه مجزا امکان پذیر است.
14. برای هر یک از مولفه های سامان سوئیت میزان ساعت آموزش مشخصی با لحاظ شرایط ذیل به صورت رایگان پیش بینی گردیده است:

14.1. ارائه خدمات آموزش، در محل فروشنده انجام می گیرد. درصورت درخواست خریدار، با لحاظ هزینه های ایاب و ذهاب، اقامت و سربار زمانی رفت و آمد، امکان ارائه آموزش ها در محل خریدار وجود دارد.

14.2. مهلت زمانی استفاده از این ساعات آموزشی، طول دوره اجرای پروژه می باشد، در عین حال با توافق مکتوب طرفین ارائه بخشی از آموزش ها با تاخیر و حداکثر تا پایان دوره پشتیبانی رایگان قابل برگزاری می باشد.

14.3. این میزان ساعت، بر اساس تجربه و برای آموزش الزامات مدیریت و راهبری سامان سوئیت تعیین گردیده است، لذا ممکن است آموزش برخی جزئیات و بخش های مولفه ها نیازمند تخصیص ساعات آموزشی بیشتر با هزینه مجزا باشد.

تعهدات سطح سرویس خاص (کارایی، امنیت، ...)

15. سامان سوئیت و محصولات وابسته به صورت یک راهکار امن و کارا صرفا بر روی سرور مجازی و یا فیزیکی نصب می گردد و این نرم افزار دارای تاییدیه امنیتی از مراجع ذیصلاح می باشد. در صورت نیاز خریدار به دریافت تاییدیه امنیتی اختصاصی حین اجرای پروژه پورتال:

15.1. خریدار صرفا مجاز به برونسپاری ارزیابی امنیتی به پیمانکار دارای مجوز آزمون امنیتی از مراجع ذیصلاح، می باشد.

15.2. هزینه های هرگونه تست و ارزیابی برعهده خریدار می باشد.

15.3. پیکربندی امن نرم افزار سامان سوئیت و محصولات وابسته، برای دریافت تاییدیه، برعهده شرکت می‌باشد.

15.4. پیکربندی امن سرور و نرم افزارهای پایه آن برعهده خریدار می باشد.

16. شروع دوره پشتیبانی رایگان همزمان با دسترسی به همه یا بخشی از نرم افزار خریداری شده از طریق دامنه اصلی خریدار در اینترنت / آدرس IP یا دامنه داخلی اینترانت سازمانی می باشد، هر چند انجام یا تحویل بخشی از خدمات و تعهدات موضوع قرارداد (طی قرارداد یا توافقات بعدی) به پس از مقطع آغاز بهره برداری موکول شده باشد.
17. در دوره پشتیبانی رایگان و به صورت پیش فرض در سال های بعدی، خدمات در سطح سرویس استاندارد ارائه می گردد، در عین حال درصورت نیاز به تعهد سطح سرویس متفاوت، خدمات در دو سطح پایه و ویژه، با هزینه و شرایط متفاوت قابل ارائه می باشد.

آدرس کوتاه شده: