کار ما فروش محصول نیست، کار ما ارائه مشاوره مناسب برای یک خرید خوب است.

رعایت حقوق مشتری اصل دوم ارتباط ما با مشتری است. اصل اول می گوید که حقوق مشتری بیش از آن چیزی است که ما تا به امروز بدان عمل کرده ایم.

تلاش می کنیم هنگام فروش نهایت شفافیت را در سخنان و نوشته های خود رعایت کنیم، مشتری حق دارد بداند دقیقا چه چیزی را می خرد، بداند هر یک از ما دقیقا چه تعهداتی را می پذیریم و بداند چه تعهداتی را نمی توانیم بپذیریم.

خرید سازه اطلاعات سامان

چچ

شرایط و مفروضات اعتبار نرخ های تعرفه سامان سوئیت

چنانچه هدف شما رسیدن به تخمین مناسبی از قیمت اجرای یک پروژه سامان سوئیت (مدیریت مجتمع کسب و کار سازمانی) قبل از انعقاد قرارداد و اقدام به خرید است، قبل از تصمیم گیری برای اجرای سامان سوئیت، با راهنمایی ما می توانید قیمت اجرای پروژه و هزینه پشتیبانی بر بستر سامان سوئیت را تخمین بزنید.

تاریخ اعتبار : ۳۱ شهریور 1401

2. شرایط و مفروضات اعتبار مبالغ ذکر شده در تعرفه:

کلیه مبالغ ذکر شده در تعرفه قیمت محصولات و خدمات پورتال سامان، مشروط به مفروضات و شرایط ذیل و بدون تغییر در قالب قراردادهای فروش و پشتیبانی شرکت، اعتبار دارد و در صورت تغییر آنها مستلزم برآورد مجدد براساس شرایط اختصاصی پروژه مورد نظر خواهند بود.

پروژه های خرید و استقرار سامان سوئیت​

2.1. عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در مبالغ تعرفه لحاظ نگردیده و در زمان صدور صورتحساب به مبلغ نهایی افزوده می شود.

2.2. مبلغ محاسبه شده جهت اجرای پروژه، صرفا برای یک نسخه از نرم افزار به منظور استفاده در سازمان خریدار بوده و چنانچه سازمان های بالاسری و یا پایین دستی سازمان خریدار، که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند قصد استفاده از نرم افزار را داشته باشند، مستلزم خرید نسخه مستقل خواهند بود.

مجوز استفاده از نرم افزار (License)

2.3. نرم افزار سامان سوئیت و محصولات وابسته به صورت بسته نرم افزاری ارائه می شوند و مشمول تغییر و توسعه براساس نظرات خریدار نمی شوند. با توافق طرفین و با لحاظ هزینه مجزا، امکان ویژه سازی برای برخی ویژگی ها و امکانات مقدور می باشد.

2.4. ابزارهای زیرساخت توسعه پذیری در دامنه های فرعی (زیرپورتال ها) دردسترس نمی باشند و فقط با سطح دسترسی مدیریت در دامنه اصلی امکان کار با این ابزارها فراهم می باشد.

2.5. درصورتی که پس از اجرای پروژه، مشتری درخواست توسعه مقیاس محصول را داشته باشد، ارزش مولفه های نرم افزاری براساس تعرفه جاری در زمان درخواست، مبنای برآورد قیمت توسعه مقیاس قرار خواهد گرفت.

2.6. نرم افزار سامان سوئیت و محصولات وابسته دارای نشان تجاری و تحت پوشش حقوق مالکیت اثر بوده و خریدار متعهد به حفظ کامل نام و نشان تجاری فروشنده بر روی نرم افزار و ملحقات آن به همان صورت که از سوی فروشنده ارائه می شود، می باشد.

خدمات نصب، استقرار، توسعه و سفارشی سازی نرم افزار

1.1. خدمات تدوین سند معماری محتوا، طراحی نمای گرافیکی، ایجاد و توسعه صفحات وب صرفا در محدوده مولفه نرم افزاری پورتال سازمانی و زیر پورتال های آن و ماژول های نصب شده در بستر این مولفه نرم افزاری ارائه می گردند. ساختار و نمای گرافیکی سایر مولفه های نرم افزاری و همچنین زیرساخت و هسته سامان سوئیت، استاندارد و ثابت (بدون تغییر) می باشد.

1.2. خدمات تدوین سند معماری محتوا، فعالیتهای تامین و انتشار محتوا یا کانورت و انتقال مکانیزه اطلاعات را شامل نمی گردد.

1.3. خدمات طراحی نمای گرافیکی، طراحی المانهای گرافیکی اختصاصی مرتبط با برند (آرم، لوگو، ...) را شامل نمی گردد. خریدار می تواند با ارائه آرم، لوگو، رنگ سازمانی و یا سایر المانهای گرافیکی اختصاصی کسب و کار خود، درخواست نماید تا از آنها در طراحی نمای گرافیکی استفاده گردد.

1.4. در صورت نیاز خریدار به نصب سامانه های نرم افزاری تکمیلی روی سرور (امنیتی، پایش،...)، هزینه مجزا محاسبه خواهد گردید.

1.5. هزینه اعلام شده برای نصب و راه اندازی اولیه نرم افزار، صرفا هزینه نصب نرم افزار و مولفه های نرم افزاری وابسته را شامل می شود. درخصوص نصب مجدد پروژه های اجرا شده، هزینه برگرداندن اطلاعات (restore)، و برقراری مجدد اتصالات یکپارچگی قبلی با سیستم های نرم افزاری خریدار، مشمول هزینه خدمات مازاد، براساس نفر ساعت صرف شده می باشد.

1.6. نمای گرافیکی زیرپورتال­ها به صورت پیش فرض برپایه نمای گرافیکی پورتال اصلی یا یکی از زیرپورتال­های فعال آن ایجاد می شود. در صورت نیاز خریدار، طراحی نمای گرافیکی مستقل برای هر زیرپورتال با هزینه مجزا امکان پذیر است.

1.7. برای هر یک از مولفه های نرم افزاری سامان سوئیت، میزان ساعت آموزش مشخصی با لحاظ شرایط ذیل به صورت رایگان پیش بینی گردیده است:

  • ارائه خدمات آموزش، در محل فروشنده انجام می گیرد. درصورت درخواست خریدار، با لحاظ هزینه های ایاب و ذهاب، اقامت و سربار زمانی رفت و آمد، امکان ارائه آموزش ها در محل خریدار وجود دارد.
  • مهلت زمانی استفاده از این ساعات آموزشی، طول دوره اجرای پروژه می باشد، در عین حال با توافق مکتوب طرفین ارائه بخشی از آموزش ها با تاخیر و حداکثر تا پایان دوره پشتیبانی رایگان قابل برگزاری می باشد.
  • این میزان ساعت، بر اساس تجربه و برای آموزش الزامات مدیریت و راهبری نرم افزار تعیین گردیده است، لذا ممکن است بر حسب شرایط فراگیران، آموزش برخی جزئیات و بخشهای نرم افزار، نیازمند تخصیص ساعات آموزشی بیشتر با هزینه مجزا باشد.

تعهدات سطح سرویس خاص (کارایی، امنیت، ...)

1.8. سامان سوئیت و محصولات وابسته به صورت یک راهکار امن و کارا، صرفا بر روی سرور مجازی و یا فیزیکی نصب می گردد. در صورت نیاز خریدار به دریافت تاییدیه امنیتی از مرجع ثالث، در پایان اجرای پروژه، موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:

  • خریدار صرفا مجاز به برونسپاری ارزیابی امنیتی به پیمانکار دارای مجوز آزمون امنیتی از مراجع ذیصلاح، می باشد.
  • هزینه های هرگونه تست و ارزیابی برعهده خریدار می باشد.
  • یک نوبت پیکربندی امن نرم افزار سامان سوئیت (به ویژه پورتال سامان)،برای دریافت تاییدیه، برعهده شرکت می باشد.
  • پیکربندی امن سرور و نرم افزارهای پایه آن برعهده خریدار می باشد.

پشتیبانی نرم افزار

1.9. شروع دوره پشتیبانی رایگان همزمان با دسترسی به همه یا بخشی از نرم افزار خریداری شده از طریق {دامنه اصلی خریدار در اینترنت / آدرس IP یا دامنه داخلی اینترانت سازمانی} می باشد، هر چند انجام یا تحویل بخشی از خدمات و تعهدات موضوع قرارداد (طی قرارداد یا توافقات بعدی) به پس از مقطع آغاز بهره برداری موکول شده باشد.

1.10 در دوره پشتیبانی رایگان و به صورت پیش فرض در سال های بعدی، خدمات در سطح سرویس استاندارد ارائه می‌گردد، در عین حال درصورت نیاز به تعهد سطح سرویس متفاوت، خدمات در دو سطح پایه و ویژه، با هزینه و شرایط متفاوت قابل ارائه می باشد.

آدرس کوتاه شده: