کار ما فروش محصول نیست، کار ما ارائه مشاوره مناسب برای یک خرید خوب است.

رعایت حقوق مشتری اصل دوم ارتباط ما با مشتری است. اصل اول می گوید که حقوق مشتری بیش از آن چیزی است که ما تا به امروز بدان عمل کرده ایم.

تلاش می کنیم هنگام فروش نهایت شفافیت را در سخنان و نوشته های خود رعایت کنیم، مشتری حق دارد بداند دقیقا چه چیزی را می خرد، بداند هر یک از ما دقیقا چه تعهداتی را می پذیریم و بداند چه تعهداتی را نمی توانیم بپذیریم.

خرید سازه اطلاعات سامان

چچ

تعرفه قیمت محصولات و خدمات سامان سوئیت

پورتال سامان بر بستر سامان سوئیت

تاریخ اعتبار : 31 خرداد 1402

با توجه به توضیحات مندرج در راهنمای محاسبه قیمت بر اساس تعرفه محصولات و خدمات سامان سوئیت شش مولفه زیر در قیمت کلی اجرای پروژه پورتال تا زمان شروع بهره برداری رسمی تاثیر گذار می باشند:

1. تعرفه قیمت محصولات و خدمات سامان
هزینه اجرای هر پروژه بر اساس محصولات و خدمات سامان، مشتمل بر موارد زیر می شود:

 • قیمت مجوز نرم افزار (لایسنس نرم افزار)
 • هزینه خدمات نصب، استقرار، توسعه و سفارشی سازی
 • هزینه تعهدات مالی و حقوقی خاص (نحوه پرداخت، تضامین، ...) (در صورت وجود)
 • هزینه تعهدات سطح سرویس خاص (امنیت، کارایی، ...) (در صورت وجود)
 • هزینه تامین هاستینگ (میزبانی وب) (تامین برعهده خریدار)
 • هزینه تامین و انتشار محتوای اولیه (اجرا برعهده خریدار)


تبصره: کلیه قیمت های مندرج در تعرفه،در چارچوب شرایط قید شده در بخش شرایط و مفروضات نرخ های تعرفه معتبر می باشد.


1.1. تعرفه قیمت مجوز نرم افزار (لایسنس نرم افزار)
نسل جدید محصولات سامان در بستر زیرساختی یکپارچه با عنوان سامان سوئیت عرضه می شود. بجز مؤلفه زیرساخت سامان سوئیت که الزامی است، سایر مولفه ها بر حسب نیاز سازمان انتخاب می شوند. قیمت مجوز (لایسنس) نرم افزار، مطابق فرمول زیر از مجموع مولفه های نرم افزاری ضربدر ضرایب مقیاس حاصل می شود:


قیمت مجوز (لایسنس) نرم افزار=[جمع قیمت محصولات نرم افزاری انتخابی]* ضرایب توسعه مقیاس (بند 1.1.4)

نام محصول نرم افزاری (مولفه های سامان سوئیت) قیمت (ریال)
زیرساخت سامان سوئیت * Saman Suite Core * 400.000.000
پورتال سازمانی سامان Enterprise Portal 2.400.000.000
ابزار توسعه فرآیند سامان Process Builder 2.000.000.000
ابزار توسعه کاربرد سامان Application Builder 2.000.000.000
ابزار توسعه گزارش سامان Report Builder 1.200.000.000
ابزار توسعه یکپارچگی سامان Integration Builder 1.500.000.000
باشگاه مشتریان سامان Customer Club 2.000.000.000
بسته سرویسهای تخصصی بانکی Banking Package 1.500.000.000
بسته سرویسهای تخصصی بیمه ای Insurance Package 1.000.000.000
سرویس ها و سامانه های سفارش مشتری Custom Software Development پس از برآورد

* مولفه "زیرساخت سامان سوئیت" برای اجرای سایر مولفه های "سامان سوئیت" الزامی است.


1.1.1. ضرایب توسعه مقیاس کاربرد پورتال
مولفه پورتال از جدول فوق، قابلیت اجرا در سطح دامنه های فرعی (زیرپورتال) و امکان پیاده‌سازی برای زبانهای مختلف را دارد. قیمتهای جدول فوق برای یک نسخه یک زبانه (فارسی)، قابل اجرا در یک آدرس دامنه واحد، تنظیم شده است. در صورت نیاز به فعال‌سازی زبان‌های بیشتر، اجرا تحت آدرس دامنه‌های فرعی (پورتال فرعی/ زیرپورتال) و یا نیاز به اجرای زیرپورتال تحت آدرس دامنه مستقل، ضرایب زیر در جمع قیمت مولفه های نرم افزاری مشمول توسعه مقیاس، اعمال خواهد شد.

حوزه توسعه مقیاس نحوه محاسبه

مجوز چند زبانی

ضریب 1/1 به ازای مجوز هر زبان فعال سازی شده در هسته


مجوز ایجاد دامنه فرعی (زیر پورتال)

مجوز تا 50 زیر پورتال: هر زیرپورتال 2 درصد قیمت لایسنس های پایه

مجوز زیرپورتال نامحدود: ضریب 2 در قیمت لایسنس های پایه

مجوز تغییر آدرس زیر پورتال به آدرس دامنه مستقل

160/000/000 ریال به ازای تنظیم هر دامنه مستقل

ضرایب جدول فوق، صرفا مربوط به هزینه ارتقاء مجوز نرم افزار است و هزینه خدمات مرتبط با پیاده سازی هر کدام، جداگانه دریافت می شود. به عنوان مثال با 20% افزایش در قیمت پایه مولفه های نرم افزاری، مجوز ایجاد حداکثر 40 زیرپورتال فراهم می گردد اما پیاده سازی و ایجاد هر زیرپورتال و یا اجرای معماری محتوا و طراحی نمای گرافیکی برای زبان های انتخابی مشمول هزینه خدمات به صورت مجزا خواهند بود.

1.1.2. خدمات رایگان نرم افزار
خدمات زیر همراه با نرم افزار سامان سوئیت به صورت رایگان عرضه می شود:

عنوان خدمت میزان ارائه رایگان

آموزش در محل فروشنده (شرکت سازه اطلاعات سامان)

به ازای هر مولفه 6 ساعت

گارانتی و پشتیبانی (سطح سرویس استاندارد)

3 ماه از تاریخ نصب در دامنه اصلی

نصب و پیکربندی نرم افزار سامان سوئیت

یک نوبت

نصب و پیکربندی سیستم عامل سرور

یک نوبت

در صورت نیاز به دریافت میزان بیشتری از خدمات فوق، هزینه آن بر اساس تعرفه شرکت محاسبه و به مبلغ قرارداد افزوده می شود.

1.2. تعرفه قیمت خدمات نصب، استقرار، توسعه و سفارشی سازینرم افزار
اجرای هر پروژه نرم افزاری مستلزم انجام مجموعه ای از فعالیتها و خدمات جهت نصب و استقرار محصول است.


1.2.1. تعرفه قیمت خدمات موضوعی
مجموعه ای از خدمات که موضوع و شرح کار مشخصی داشته و قیمت آنها به شرح زیر تعیین شده است:

عنوان خدمت قیمت (ریال)

یک نوبت نصب و پیکربندی زیرساخت نرم افزاری پایه شامل (سیستم عامل، پایگاه داده، وب سرور) بر روی سرور virtual یا dedicate

120.000.000

یک نوبت نصب و پیکربندی اولیه سامان سوئیت و مولفه های وابسته

100.000.000

نصب و پیکربندی سرور Mirror ، Backup Server ، ...

هزینه اجرا به نوع پیکربندی درخواستی و شرایط دیتاسنتر بستگی دارد.

پیاده سازی فرم و فرآیند های الکترونیکی

برآورد پس از تحلیل نیازمندی ها

پیاده سازی ماژول های محتوایی یا کسب و کاری جدید

برآورد پس از تحلیل نیازمندی ها

پیاده سازی ارتباطات یکپارچگی

برآورد پس از تحلیل نیازمندی ها

تبدیل و انتقال داده

بر اساس نفر ساعت کارشناسی برنامه نویسی

پیاده سازی معماری محتوا در پورتال
(تدوین سند معماری محتوا، پیاده سازی ساختار محتوا و چیدمان صفحات)

نفر ساعت کارشناسی (بر اساس تعداد زبان، تعداد صفحات، حجم و پیچیدگی ساختار محتوا)

طراحی نمای گرافیکی پورتال

نفر ساعت کارشناسی (بر اساس پیچیدگی طرح و تعداد و نوع المان های صفحه، تعداد صفحه اصلی و داخلی، تعداد زبان، قابلیتهای خاص)

راه اندازی اولیه زیرپورتال شامل :

 • ایجاد زیرپورتال بر اساس ماژولهای منتخب از پورتال اصلی
 • ایجاد ساختار محتوا و سرفصل های اطلاعاتی
 • پیاده سازی چیدمان صفحه اصلی
 • طراحی سرصفحه نمای گرافیکی (منطبق بر پورتال اصلی)

بر اساس نفر ساعت کارشناسی

راه اندازی کامل زیرپورتال شامل :

 • راه اندازی اولیه زیرپورتال
 • تعریف کاربران و تنظیم حقوق دسترسی
 • ورود اطلاعات محتوا (حدود 30 صفحهHTML )
 • آموزش راهبر پورتال به مدت 4 ساعت

بر اساس نفر ساعت کارشناسی

اجرای پروژه خارج از شهر تهران

به ازای هر 100 کیلومتر مسافت تا مرکز:
3% مبلغ کل پروژه

ارائه سورس (کد منبع) نرم افزار به صورت پلمپ شده

20 % قیمت مجوز استفاده از نرم افزار

خدمات پشتیبانی نرم افزار سامان سوئیت (با سطح سرویس استاندارد) *

در اولین سال بهره برداری پس از نصب محصول، معادل 30 درصد مبلغ کل قرارداد برای یکسال
و اعمال ضریب تورم.

خدمات راهبری و نگهداری سرور (با سطح سرویس استاندارد) *

ماهانه 120.000.000 ریال

* ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار یا خدمات نگهداری سرور، با سطح سرویس پایین تر یا بالاتر از سطح سرویس استاندارد، امکان پذیر بوده اما دارای هزینه متفاوتی است.


1.2.2. تعرفه قیمت خدمات کارشناسی
حین اجرای پروژه یا بعد از آن، ممکن است کارفرما نیاز به خدمات یا کارهای اضافه ای داشته باشد که هزینه آنها قبلا در قرارداد پیش بینی نشده باشد. هزینه این خدمات بر حسب هزینه نیروی انسانی صرف شده، طبق جدول زیر محاسبه خواهد شد :

عنوان هزینه (ریال)

خدمات کارشناسی پشتیبانی:
(کارشناس پشتیبانی با تحصیلات کارشناسی و 3 سال سابقه کار)

 • آموزش راهبری و کاربری نرم افزار
 • پشتیبانی یا رفع اشکال
 • ورود، بارگذاری یا ویرایش داده و محتوا در نرم افزار

ساعتی 6.000.000

خدمات کارشناسی توسعه و برنامه نویسی:
(کارشناس توسعه و برنامه نویسی با تحصیلات کارشناسی و 6 سال سابقه کار)

 • توسعه و تغییرات نرم افزار
 • توسعه و تغییرات گرافیکی
 • تبدیل و آماده سازی اطلاعات
 • آموزش های تخصصی (راهبری سرور، توسعه پذیری، یکپارچه سازی)
 • تنظیمات سرور و امور فنی میزبان وب

ساعتی 9.000.000

خدمات کارشناسی تحلیل و طراحی و برنامه نویسی ارشد:
(کارشناس تحلیل و طراحی با تحصیلات کارشناسی و 9 سال سابقه کار)

 • تحلیل و طراحی معماری محتوا
 • تحلیل و طراحی نیازمندیهای نرم افزاری جدید
 • توسعه و تغییرات پیچیده در نرم افزار

ساعتی 11.000.000

خدمات مشاوره، مدیریت پروژه و امنیت:
(کارشناس تحلیل و طراحی با تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد و 12 سال سابقه کار)

 • مدیریت پروژه
 • مشاوره تخصصی
 • خدمات امنیت سرور و نرم افزار

ساعتی 13.000.000

استقرار نیروی مقیم با تخصص پشتیبانی و راهبری نرم افزار *
(کارشناس پشتیبانی با تحصیلات کارشناسی و 3 سال سابقه کار)

ماهیانه: 600.000.000

استقرار نیروی مقیم با تخصص پیاده سازی فرم، فرآیند و کاربرد *
(کارشناس توسعه و برنامه نویسی با تحصیلات کارشناسی و 6 سال سابقه کار)

ماهیانه: 900.000.000

خدمات کارشناسی خارج از شهر تهران یا خارج از ساعات اداری

ماهیانه: کلیه هزینه های فوق با احتساب 40 درصد افزایش

* : استقرار نیروی مقیم به صورت تمام وقت روزکار (44 ساعت در هفته) در محیط کارفرما و تحت مدیریت کارفرما، با حق استفاده از تعطیلات و مرخصی استحقاقی و سایر شرایط قانون کار صورت می پذیرد.


1.3. هزینه تعهدات سطح سرویس خاص
کلیه قیمت ها و برآوردهای مندرج در این تعرفه، مشروط به قبول پیش فرض های نصب و راه اندازی نرم افزارهای سامان و مولفه های وابسته، برای پاسخ گویی به ترافیک بازدید معمول و قابل پاسخ از طریق یک سرور فیزیکی یا مجازی و بدون ارتباطات مکانیزه یکپارچه با سایر سیستم ها، تنظیم شده است. همچنین پیکربندی امنیتی محصول، روی سرور و در لایه های سیستم عامل، سرویس دهنده وب، سرویس دهنده پایگاه داده و نرم افزار سامان سوئیت براساس استاندارد شرکت اجرا می گردد.
لذا درصورت نیاز خریدار، به تامین سطح متفاوتی از یکپارچگی، کارایی و امنیت برای نرم افزار/پورتال (از جمله تحمل ترافیک بازدید همزمان بالا، ترافیک کل روزانه بالا، پاسخ به حساسیت های امنیتی ویژه، دردسترس پذیری بالاتر، اتصال به سیستم های ناهمگون، تامین و انتشار محتوا به منظور جذب مخاطب، تبلیغ و یا Promotion رسانه ای، ...) عواملی هستند که علاوه بر تغییر در پیکربندی معماری نصب نرم افزار، نیازمند محاسبه هزینه های طراحی مدل کارایی و امنیت پروژه می باشد و حسب مورد در قیمت کلی پروژه لحاظ می گردد.


1.4. هزینه سربار تعهدات حقوقی و مالی خاص
تمامی قیمتهای مندرج در این تعرفه، صرفا در چارچوب نمونه قرارداد ارائه شده از سوی شرکت سازه اطلاعات سامان (مندرج در پیوست شماره 1)، معتبر می باشد. لذا هرگونه تغییر کلی و یا جزیی در مفاد قرارداد مانند تغییر در شرایط نحوه پرداخت، تعهدات حقوقی قرارداد، تضامین مالی و ...، که برای این شرکت تعهد بالاتر، ریسک های جدید، یا هزینه های مستقیم یا غیر مستقیم دیگری ایجاد نماید، متناسباً هزینه های سربار ایجاد شده محاسبه و به قیمت کل پروژه افزوده می گردد. برخی موضوعات مشخص که ممکن است مورد درخواست واقع شود، در جدول ذیل آورده شده است:

عنوان هزینه
ارائه تضمین در قالب چک شرکت با قید بابت 2% مبلغ چک
ارائه تضمین در قالب ضمانت نامه بانکی 5% مبلغ ضمانت نامه
کسر و سپرده نمودن بخشی از پرداخت ها 9% از کل مبلغ کسر و سپرده شده
تغییر در شرایط پرداخت 2% مبلغ، به ازای هر ماه ایجاد تاخیر در پرداخت به نسبت قالب قرارداد شرکت
حق فسخ یک طرفه به نفع خریدار 2% مبلغ قرارداد
اعمال سایر شرایط و تعهدات به نفع خریدار پس از برآورد

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: