چچ

مشتریان سازه اطلاعات سامان

شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان در طول 17 سال فعالیت خود بیش از 200 پروژه بزرگ برای جامعه مشتریان خود اجرا کرده است.

سبد مشتریان نرم افزار سامان سوئیت و پورتال سامان هم اکنون از ترکیبی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت های بیمه، وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی، صنایع بزرگ نهادهای عمومی و صنفی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و ... تشکیل شده است. این طیف گوناگون مشتریان در حال حاضر به عنوان مهم ترین سرمایه و دارایی شرکت محسوب می شوند.

آدرس کوتاه شده: