چچ
محصولات

محصولات

محصول اصلی شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان، نرم افزار پورتال است. با همین رویکرد این شرکت، تا کنون محصولات جانبی مختلفی را در جهت توسعه محصول اصلی خود تولید کرده است.

به صورت کلی محصولات شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان در سه گروه اصلی قابل طبقه بندی است:

  • نرم افزار پورتال سامان به عنوان محصول اصلی شرکت که در سه نسخه استاندارد، تجاری و سازمانی عرضه می­شود.
  • مجموعه سرویس ها و ماژول های عمومی و تخصصی که به تناسب بر روی سه نسخه نرم افزار پورتال توزیع شده و یا در پروژه های خاص از آن ها استفاده می شود.
  • بسته های توسعه پذیری که امکان توسعه پورتال را در سه حوزه یکپارچه سازی، توسعه فرآیندهای کسب و کاری و خدمات الکترونیکی و توسعه ماژول های محتوایی و کاربردهای وب فراهم میکنند. نام تجاری این بسته ها: بسته یکپارچه سازی پورتال سامان، بسته توسعه فرآیندهای پورتال سامان و بسته توسعه کاربردهای پورتال سامان است.
آدرس کوتاه شده: