چچ
جشنواره وب و کسب وکار

جشنواره وب و کسب وکار

بدون تردید یکی از عوامل موثر در موفقیت کسب و کار های امروز، حضور موفق و تاثیرگذار در فضای مجازی است و اولین و مهمترین ابزار حضور و فعالیت هر بنگاه تجاری در فضای الکترونیکی نیز پورتال و وب سایت یک بنگاه است.

با همین رویکرد شرکت سازه اطلاعات سامان به عنوان یکی از شرکت های موفق و خبره در زمینه تولید و اجرای پورتال های سازمانی مجری و حامی علمی جشنواره وب و کسب و کار به درخواست دفتر توسعه کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولین دوره جشنواره وب و کسب و کار بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری را با محوریت ارزیابی وب سایت ها و پورتال های واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری برگزار می نماید. این جشنواره که در راستای رسالت ها و اهداف برگزار کننده و مجری برگزار می شود، با هدف معطوف نمودن توجه مدیران فناوری اطلاعات در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری به وضعیت پورتال و وب سایت بنگاه تحت مسئولیت آنها، از نظر دارا بودن شرایط و قابلیتهای لازم برای پیشبرد اهداف کسب و کار بنگاه در فضای مجازی، به ویژه در عرصه تعاملات بین المللی و نیز ایجاد انگیزه برای این واحدها به سوی برنامه های توسعه کمی و کیفی در این زمینه می باشد. شرکت سازه اطلاعات سامان در این جشنواره ضمن ایفای نقش مدیریت اجرایی جشنواره، در جنبه مهم تر حمایت علمی از جشنواره را در قالب ایفای نقش کار گروه ارزیابی بر عهده دارد. از همین رو پورتال سامان با شعار سازمانی پورتال برگزیده با اتکا به تحقیق، پژوهش و ارتقاء مستمر دانش، بکارگیری و اجرای موثر اصول مدیریت پروژه و پایبندی به دقت و نظم در اجرا و همچنین اجرا بیش از یکصد و پنجاه پروژه موفق وب بنیاد در مجموعه بزرگی از سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی، بانک ها، بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان یکی از شرکت های موفق، خبره و برگزیده در زمینه تولید و اجرا پورتال های سازمانی مسئولیت تعیین شاخص های ارزیابی، دستور العمل های ارزیابی وب سایت ها و در نهایت ارزیابی وب سایت ها و پورتال های بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری را در این جشنواره بر عهده دارد.

آدرس کوتاه شده: