چچ

شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان

شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان

شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان به عنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات و راهکارهای فناوری اطلاعات با سرمایه اولیه ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (بیست میلیارد ریال) در سال 1391 و با مشارکت بانک قوامین، شرکت پژوهش توسعه ناجی و شرکت لاله کامپیوتر و به منظور پاسخگویی به نیازمندیهای حوزه فناوری اطلاعات بانک قوامین و ارائه خدمات فناوری اطلاهات در حوزه بانکداری کشور تاسیس گردید.

تلفن : 88862507 الی 14

آدرس : تهران، خیابان سنایی، خیابان هفتم، پلاک 19

نماینده مشتری : مهندس صباغی


پروژه ها و خدمات

پورتال اینترنتی شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان

شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان به عنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات و راهکارهای فناوری اطلاعات با سرمایه اولیه ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (بیست میلیارد ریال) در سال 1391 و با مشارکت بانک قوامین، شرکت پژوهش توسعه ناجی و شرکت لاله کامپیوتر و به منظور پاسخگویی به نیازمندیهای حوزه فناوری اطلاعات بانک قوامین و ارائه خدمات فناوری اطلاهات در حوزه بانکداری کشور تاسیس گردید.
محدوده پروژه حاضر پیاده سازی پورتال اینترنتی به دو زبان و استقرار چهار سامانه اختصاصی مدیریت دانش، ایده و خلاقینت، فرصت های شغلی و طرح ها پروژه بوده که با انجام خدمات معماری محتوا و طراحی رابط های کاربری ویژه در بخش دورن سازمانی برای تسهیل دسترسی کارمندان و همکاران بانک قوامین به جهت ثبت و پیگیری درخواست های کاری مرتبط در حال بهره برداری می باشد. لازم به توضیح است که در بخش تامین و بارگزاری محتوا در بخش های مختلف به رغم آموزش های ارائه شده به دلیل نوپا بودن دپارتمان وب در بدنه شرکت تامین محتوای بخش های مختلف این پورتال از سوی کارفرما در دست اقدام می باشد

لینک دسترسی: درون سازمانی
وضعیت: درحال بهره برداری

آدرس کوتاه شده: