یکشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۵۹ ۴۳۴۵
طبقه بندی: شرکت
چچ
جلسات آموزش زیرساخت نرم افزاری سامان سوئیت در شهرداری مشهد برگزار شد

با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرویسهای شهر هوشمند.

جلسات آموزش زیرساخت نرم افزاری سامان سوئیت در شهرداری مشهد برگزار شد

به درخواست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرویس های شهر هوشمند، سازمان فاوا شهرداری مشهد جلسات آموزشی سامان سوئیت به صورت کارگاه عملی و با هدف انتقال دانش فنی در بخش زیرساخت های توسعه پذیری و ابزار مدیریت فرایندهای کسب و کار در محل سازمان فاوا برگزار گردید.

مهندس علیزاده مدیریت تیم توسعه شرکت با بیان این مطالب افزود: این دوره آموزشی پانزده ساعت در قالب پنج جلسه به صورت کارگاه عملی و به منظور پیاده سازی و توسعه یک نمونه از فرایندهای عملیاتی سازمان که مراحل تحلیل و طراحی آن با مشارکت تیم فنی و مدیریت پورتال شهرداری مشهد پیش از این صورت پذیرفته بود، برگزار شد و طی آن هشت نفر از کارشناسان نرم افزار که به عنوان توسعه دهنده سیستم ها و فرایندهای عملیاتی مشغول به فعالیت هستند در فرایند توسعه این سرویس مشارکت نمودند.

پس از برگزاری و اجرای موفقیت آمیز این دوره آموزشی دستاوردهای آن در جلسه مشترکی برای معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه سرویس های شهر هوشمند و مدیریت توسعه و پشتیبانی خدمات الکترونیک شهر مشهد ارائه و بر اساس بازخورد مثبت ارائه شده از سوی سازمان فاوا شهرداری مشهد، برنامه ریزی های آتی برای توسعه سرویس های جدید به سفارش واحدهای ستادی و سازمان های خدمات شهری، شهرداری مشهد در بستر زیرساخت نرم افزاری سامان سوئیت در دستور کار مشترک طرفین قرار گرفت. لازم به ذکر است در این دوره آموزشی که آقای مهندس قلعه به عنوان مدیر محصول شرکت مسئولیت برگزاری آن را عهده دار بودند آقایان مهندس علیزاده و مهندس غفوریان نیز به عنوان اعضا تیم آموزش و mentor آموزشی در کنار تیم کارشناسان توسعه نرم افزار شهرداری مشهد حضور داشتند و در پایان ضمن تقدیر از عملکرد و مشارکت شرکت کنندگان در فرایند آموزش گواهینامه حضور در دوره نیز به کارشناسان ارائه گردید.

آدرس کوتاه شده: