فهرست فایل های سازه اطلاعات سامان

نرم افزار پورتال سامان
ارائه دهنده راه حل هایی تفکیک شده و متناسب برای رسیدن به درگاهی امن، پایدار و یکپارچه در سطوح مختلفی از سازمانهای بزرگ، بنگاههای متوسط و کسب و کارهای کوچک.

ابزار توسعه نرم افزار پورتال
ابزاری سریع و بدون محدودیت، با مجموعه وسیعی از امکانات از پیش آماده برای گسترش و افزودن سرویس ها و امکانات جدید، ماژولهای جدید و کابردهای جدید به پورتال های اینترنتی و سازمانی.

ابزار مدیریت فرآیند کسب و کار
زیرساختی کارآمد و منعطف برای طراحی و پیاده سازی فرم های الکترونیکی، فرآیندهای الکترونیکی و خدمات برخط الکترونیکی در بستری یکپارچه با پورتال اینترنتی و سازمانی.

ابزار یکپارچه سازی پورتال
راه حلی مطمئن برای تحقق یکپارچگی میان نرم افزارهای مختلف سازمان در لایه های مختلف (لایه کاربرد، لایه سرویس، لایه داده و لایه امنیت) با پورتال سازمانی.

نمونه قرارداد سامان سوئیت
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf تعرفه قیمت سامان سوئیت ۵۴۵.۷۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf انعقاد قرارداد فروش نرم افزار ۸۱۸.۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf انعقاد قرارداد پشتیبانی نرم افزار ۳۰۹.۶۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf انعقاد قرارداد پشتیبانی و راهبری سرور ۲۸۸.۹۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf انعقاد قرارداد راهبری سامان سوئیت ۱۸۷.۸۸ کیلوبایت دریافت فایل