فهرست مطالب نهادهای عمومی
 • شهرداری مشهد
  شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۵۱

  شهرداری مشهد

  پروژه پورتال جامع شهر مشهد بر پایه نرم افزار پورتال سامان در سال 1390 به بهره برداری رسیده است.

 • سازمان نظام صنفی رایانه ای
  شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۵۸

  سازمان نظام صنفی رایانه ای

  سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با هدف تنظیم گری مناسبات بخش خصوصی و دولت و مشارکت موثر در ساماندهی امور تجاری رایانه ای براساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار از ...

 • فرهنگستان هنر
  شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۵۵

  فرهنگستان هنر

 • شهرداری شاندیز
  شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۴۹

  شهرداری شاندیز

  پورتال اینترنتی شهرداری شاندیز در پاسخ به این نیاز راه اندازی شده است.

 • سازمان بهزیستی خراسان رضوی
  شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۴۶

  سازمان بهزیستی خراسان رضوی

  پورتال اینترنتی سازمان بهزیستی خراسان رضوی بر پایه نرم افزار پورتال سامان در سال 1386 طراحی و اجرا شده است.

 • پارک علم و فناوری خراسان
  شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۳۹

  پارک علم و فناوری خراسان

  پارک علم وفناوری سازمانی است که به وسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت های مستقر ...

 • مرکز خدمات حوزه های علمیه
  شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۳۴

  مرکز خدمات حوزه های علمیه

  مرکز خدمات حوزه های علمیه به فرمان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در تاریخ 1370/07/10 تاسیس گردید. ستاد مرکز خدمات حوزه های علمیه در قم مستقر بوده و در همه استان ...

 • شهرداری کرج
  شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۳۰

  شهرداری کرج

 • مرکز پزشکی حج و زیارت
  شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۱

  مرکز پزشکی حج و زیارت

  پروژه پورتال اینترنتی سازمان مرکز پزشکی حج و زیارت بر پایه نرم افزار پورتال سامان در سال 1390 به بهره برداری رسیده است.