مطالب سازه اطلاعات سامان

فرآیند جذب نیرو
 • ورود به خانواده سامان
  سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۴۲

  ورود به خانواده سامان

  به سامان خوش آمدید!

 • کمیته نهایی
  سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۴۲

  کمیته نهایی

  در این مرحله که گام پایانی فرایند جذب است، مصاحبه‌ای برای ارزیابی نهایی با حضور یک نفر از اعضای هیئت ‌مدیره و مدیر واحد مرتبط با شغل درخواستی با شما انجام می‌شود.

 • مصاحبه تخصصی
  سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۴۱

  مصاحبه تخصصی

  دو مصاحبه تخصصی و رفتارشناسی توسط مدیران ارشد و متخصصان شغل مورد نظر انجام می‌گیرد که طی آن شایستگی‌های شما در ارتباط با شغل درخواستی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، در این ...

 • بررسی اولیه رزومه
  سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۴۱

  بررسی اولیه رزومه

  رزومه شما با توجه به مواردی از جمله تجربیات کاری مرتبط با شغل درخواستی، دانش تخصصی، مهارت‌های حرفه‌ای، دانشگاه محل تحصیل، معدل ، شهر محل زندگی بررسی می شود، و در صورت ...

 • درخواست شروع همکاری
  سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۴۰

  درخواست شروع همکاری

  گام نخست برای پیوستن به خانواده سامان، ارسال رزومه و ارسال فرم درخواست شغل در بخش «پیوستن به ما» و یا از طریق ارسال ایمیل است.گام نخست برای پیوستن به خانواده سامان، ...