۰۷ اسفند ۱۴۰۰ ۱۲:۲۲ تعداد بازدید: ۸۹۴
طبقه بندی: گواهینامه ها و مجوزها
چچ
عضویت حقوقی انجمن انفورماتیک ایران

عضویت حقوقی انجمن انفورماتیک ایران

تاریخ دریافت: ۰۱ آذر ۱۴۰۰