اشتباهات زیادی داشته ایم، کارهای زیادی را خراب کرده ایم، فاجعه های زیادی به بار آورده ایم، این یعنی که با تجربه ایم.

اگر فکر می کنید قبلا و در گذشته ای نامعلوم، جایی نام ما را شنیده اید یا نشان ما را دیده اید، اشتباه نکرده اید، پورتال سامان قبلا شما را ملاقات کرده است.

اگر تمایز و برتری در محصولات ما و در کار ما می بینید، به خاطر نخبگان و سرمایه های ارزشمند انسانی است که با همتی عالی و برای اهدافی بلند در این شرکت گرد هم آمده و نشان افتخار این شرکت شده اند.

تخصص، تسلط و توانمندی شرکت سازه اطلاعات سامان در حوزه پورتال و راهکارهای مرتبط با آن، نتیجه سالها تمرکز و اصرار بر فعالیت تخصصی در یک زمینه واحد بوده است.

۰۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۲ تعداد بازدید: ۱۹۸
طبقه بندی: گواهینامه ها و مجوزها
چچ
مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه

شرکت سازه اطلاعات سامان در راستای اجرای قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه یی پس از احراز شرایط توسط سازمان نظام صنفی رایانه موفق به دریافت مجوز فعالیت درحورزه تولید نرم افزار گردیده است.

مرجع صادر کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
تاریخ دریافت: ۰۹ فروردین ۱۳۹۷
تاریخ اعتبار: ۱۵ آبان ۱۳۹۸