۰۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۵۸ تعداد بازدید: ۱۳۶۶
طبقه بندی: تالار افتخارات
چچ
تقدیرنامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

تقدیرنامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

مرجع صادر کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
تاریخ دریافت: ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۳