۰۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۳۹ تعداد بازدید: ۲۲۲۴
طبقه بندی: تالار افتخارات
چچ
تقدیر نامه نظام صنفی

تقدیر نامه نظام صنفی

مرجع صادر کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
تاریخ دریافت: ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳