۰۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۸ تعداد بازدید: ۴۶۵۷
طبقه بندی: گواهینامه ها و مجوزها
چچ
گواهینامه امنیتی پورتال سامان OWASP ASVS

گواهینامه امنیتی پورتال سامان OWASP ASVS

شرکت سازه اطلاعات سامان برای نرم افزار پورتال سامان موفق به دریافت گواهینامه امنیتی برنامه های کاربردی تحت وب مبتنی بر استاندارد OWASP ASVS از آزمایشگاه آپای دانشگاه فردوسی مشهد گردید.

مرجع صادر کننده: مرکز تخصصی آپای دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ دریافت: ۱۳ خرداد ۱۳۹۲