۰۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۸ تعداد بازدید: ۱۳۰۱۹
طبقه بندی: گواهینامه ها و مجوزها
چچ
گواهی تاییدیه فنی نرم افزار شورای عالی انفورماتیک کشور

گواهی تاییدیه فنی نرم افزار شورای عالی انفورماتیک کشور

شرکت سازه اطلاعات سامان نرم افزار پورتال سامان را طی گواهی شماره 203267 در شورای عالی انفورماتیک کشور ثبت و تاییدیه فنی نرم افزار را از شورای عالی انفورماتیک کشور دریافت نموده است.

مرجع صادر کننده: شورای عالی انفورماتیک کشور
تاریخ دریافت: ۱۵ خرداد ۱۳۹۲