۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۱۴ تعداد بازدید: ۳۸۲۳
طبقه بندی: گواهینامه ها و مجوزها
چچ
گواهی تاییدیه فنی نرم افزار

گواهی تاییدیه فنی نرم افزار

شرکت سازه اطلاعات سامان نرم افزار سامان سوئیت را طی گواهی شماره 9960 در سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت و تاییدیه فنی نرم افزار را از سازمان فناوری اطلاعات ایران دریافت نموده است.

مرجع صادر کننده: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ دریافت: ۱۲ تیر ۱۳۹۸