محصولات و خدمات سازه اطلاعات سامان

چچ
پیاده سازی خدمات برخط سفارشی

خدمات استقرار و پیاده سازی سامان سوئیت

پیاده سازی خدمات برخط سفارشی

هر سازمان در راستای اجرای ماموریت های خود، مجموعه ای از خدمات مختلف را به ذینفعان سازمان اعم از مشتریان، شهروندان، شرکای تجاری و کارکنان ارائه می نماید.
معرفی

ماهیت فرآیندی برخی از این خدمات به گونه ای است که می توان آنها را به صورت الکترونیکی و کاملا بر خط، عرضه نمود. یکی از ویژگی های سامان سوئیت، ارائه حداکثری خدمات سازمان به صورت برخط است. شناسایی خدمات قابل پیاده سازی به صورت الکترونیکی و طراحی گردش کار آنها در فضای الکترونیکی و پیاده سازی آنها در بستر زیرساخت های موجود در BPMS سامان سوئیت، یکی دیگر از خدمات کارآمد به پشتوانه تجربیات متعدد این شرکت به شمار می رود.