محصولات و خدمات سازه اطلاعات سامان

چچ
خدمات مشاوره و نظارت سامان سوئیت

سامان سوئیت

خدمات مشاوره و نظارت سامان سوئیت

شناخت صحیح نیازمندی های کسب و کار یکی از عوامل موفقیت اجرای پروژه های نرم افزاری است. یکی از خدمات قابل ارائه شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان، شناخت و تحلیل نیازمندی های کسب و کار است.
معرفی

در این مرحله کارشناسان تحلیلگر شرکت با برقراری ارتباط با ذینفعان و واحدهای کسب و کاری سازمان کارفرما، نیازمندی های سازمان در حوزه های پورتال سازمانی، مدیریت تعاملات، مدیریت فرآیند کسب و کار و ... را استخراج می کنند. استخراج نیازمندی های سازمان مبنایی برای تدوین معماری و چیدمان محتوایی پروژه، پیاده سازی فرآیندها و ... خواهد بود. آشنایی با کسب و کار و واحدهای مختلف سازمان کارفرما طی جلسات مشترک، از دیگر فعالیت های این مرحله است. طی این جلسات، کارشناسان شرکت ضمن آشنایی با فرآیندهای اجرای وظایف در واحدهای ذینفع نسبت به نیازسنجی واحدهای کسب و کاری اقدام خواهند نمود.