خدمات جامع و فراگیر پورتال سامان، با مشاوره از زمان اعلام نیاز به نرم افزار شروع شده و با استقرار، توسعه و پشتیبانی تا پایان عمر بهره برداری از محصول امتداد می یابد.

مسائل بزرگ فناوری اطلاعات بدون استفاده از محصولات بزرگ حل نمی شوند و کلید ورود به محصولات بزرگ و پیچیده، آموزش کامل و صحیح استفاده از آنهاست. خدمات آموزش محصولات این شرکت با رویکرد توانمندسازی مشتریان و ایجاد استقلال کامل در استفاده از محصولات ماست.

در شرکت سازه اطلاعات سامان، استقرار یک راهکار نرم افزاری، مدیریت فرآیندی است جامع که از شناخت نیازهای شما شروع می شود، با طراحی و اجرایی نمودن راهکار در محیط شما دنبال می شود و به تحقق اهداف و چشم انداز های شما منجر می شود.

خدمات مشاوره شرکت سازه اطلاعات سامان، قبل از اجرای هر پروژه، کمک می کند که شناخت دقیقی از مساله بدست آمده، برای آن راهکار مناسبی انتخاب شود و نهایتا پروژه ای دقیق با محدوده، اهداف و دستاوردهای معین تعریف شود.

چچ
خدمات مشاوره و نظارت سامان سوئیت

سامان سوئیت

خدمات مشاوره و نظارت سامان سوئیت

معرفی

شناخت صحیح نیازمندی های کسب و کار یکی از عوامل موفقیت اجرای پروژه های نرم افزاری است. یکی از خدمات قابل ارائه شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان، شناخت و تحلیل نیازمندی های کسب و کار است. در این مرحله کارشناسان تحلیلگر شرکت با برقراری ارتباط با ذینفعان و واحدهای کسب و کاری سازمان کارفرما، نیازمندی های سازمان در حوزه های پورتال سازمانی، مدیریت تعاملات، مدیریت فرآیند کسب و کار و ... را استخراج می کنند. استخراج نیازمندی های سازمان مبنایی برای تدوین معماری و چیدمان محتوایی پروژه، پیاده سازی فرآیندها و ... خواهد بود. آشنایی با کسب و کار و واحدهای مختلف سازمان کارفرما طی جلسات مشترک، از دیگر فعالیت های این مرحله است. طی این جلسات، کارشناسان شرکت ضمن آشنایی با فرآیندهای اجرای وظایف در واحدهای ذینفع نسبت به نیازسنجی واحدهای کسب و کاری اقدام خواهند نمود.