محصولات و خدمات سازه اطلاعات سامان

چچ
راهبری سامان سوئیت

خدمات پشتیبانی سامان سوئیت

راهبری سامان سوئیت

مدیریت یک مدیریت مجتمع، فعالیت های تخصصی متنوعی اعم از مدیریت و نظارت بر پیکربندی سرور، مانیتورینگ ترافیک و امنیت سرور، تهیه و بازیابی نسخ پشتیبان، مدیریت کاربران و کنترل حقوق دسترسی، پاسخگویی و مشاوره و رفع اشکال کاربران و مدیریت نرم افزارها و ماژول ها و خدمات مدیریت مجتمع را شامل می شود.
معرفی

شرکت سازه اطلاعات سامان به سازمان هایی که تمایل به برون سپاری مدیریت سوئیت و یا پورتال خود را دارند، این خدمات را در قالب تیم های مستقر در سازمان مشتری و مستقر در شرکت، ارائه می دهد.