محصولات و خدمات سازه اطلاعات سامان

چچ
راهبری محتوای پورتال سامان سوئیت

خدمات آموزش سامان سوئیت

راهبری محتوای پورتال سامان سوئیت

معرفی

منظور از کاربر عادی، فردی است که دارای شناسه کاربری بوده، و از محتوا و ماژول ­های ارائه شده در پورتال و سایر مولفه های سامان سوئیت بهره برداری می کند.

پیش نیازهای آموزشی این سطح کاربری عبارتست از:

  • مهارت های عمومی ICDL