محصولات و خدمات سازه اطلاعات سامان

چچ
راهبری محتوای پورتال سامان سوئیت

خدمات آموزش سامان سوئیت

راهبری محتوای پورتال سامان سوئیت

منظور از کاربر عادی، فردی است که دارای شناسه کاربری بوده، و از محتوا و ماژول ­های ارائه شده در پورتال و سایر مولفه های سامان سوئیت بهره برداری می کند.
معرفی

پیش نیازهای آموزشی این سطح کاربری عبارتست از:

  • مهارت های عمومی ICDL