محصولات و خدمات سازه اطلاعات سامان

چچ
مدیر سامان سوئیت

خدمات آموزش سامان سوئیت

مدیر سامان سوئیت

مدیر سامان سوئیت، وظیفه مدیریت کابران و گروههای کاربری، مدیریت حقوق دسترسی، تنظیمات سامان سوئیت، نرم افزارها و ماژولهای آن، تهیه و بازگرداندن نسخه پشتیبان و نگهداری و پایش میزبانی وب را بر عهده دارد.
معرفی

پیش نیازهای آموزشی این سطح کاربری عبارت است از :

  • مهارتهای کاربر ورود محتوای پورتال
  • آشنا به مفاهیم امنیت و سیستم های حقوق دسترسی
  • آشنا به مفاهیم SEO
  • دارای تجربه در تنظیم و پیکربندی نرم افزارهای سیستمی
  • تسلط به HTTP, HTML, JavaScript
  • آشنایی نسبی به محیط Linux