چچ
طراح پورتال سامان سوئیت

خدمات آموزش سامان سوئیت

طراح پورتال سامان سوئیت

معرفی

طراح پورتال سامان سوئیت می تواند چیدمان صفحات و گرافیک صفحات را در پورتال تغییر دهد.

پیش نیازهای آموزشی این سطح کاربری عبارت است از :

  • مهارتهای مدیر پورتال
  • تسلط به اصول و مفاهیم طراحی وب
  • تسلط به HTML, CSS, JavaScript
  • تسلط به یکی از نرم افزارهای گرافیکی