محصولات و خدمات سازه اطلاعات سامان

چچ
کاربر ورود محتوای سامان سوئیت

خدمات آموزش سامان سوئیت

کاربر ورود محتوای سامان سوئیت

این کاربران بر اساس حقوق دسترسی اعطا شده نقش ورود اطلاعات و محتوا در بخش یا بخش هایی از پورتال (مانند خبر، اطلاعیه، گالری تصویر، ...) را خواهند داشت.
معرفی

پیش نیازهای آموزشی این سطح کاربری عبارت است از:

  • مهارتهای کاربر عادی پورتال
  • آشنایی نسبی به HTML
  • آشنایی نسبی به ابزارهای گرافیکی ویرایش تصویر