محصولات و خدمات سازه اطلاعات سامان

چچ
کاربر ورود محتوای سامان سوئیت

خدمات آموزش سامان سوئیت

کاربر ورود محتوای سامان سوئیت

معرفی

این کاربران بر اساس حقوق دسترسی اعطا شده نقش ورود اطلاعات و محتوا در بخش یا بخش هایی از پورتال (مانند خبر، اطلاعیه، گالری تصویر، ...) را خواهند داشت.

پیش نیازهای آموزشی این سطح کاربری عبارت است از:

  • مهارتهای کاربر عادی پورتال
  • آشنایی نسبی به HTML
  • آشنایی نسبی به ابزارهای گرافیکی ویرایش تصویر