راه اندازی و خرید پورتال سازمانی

تلاش ما این است که بهترین شرایط را برای یک خرید آگاهانه فراهم کنیم

برآورد قیمت پروژه سامان سوئیت

داشتن تخمین مناسبی از قیمت اجرای پروژه های راه اندازی پروژه مدیریت مجتمع کسب و کار (Business Management Suite) و یا پورتال اینترنتی یا پورتال درون سازمانی بر روی زیر ساخت سامان سوئیت قبل از انعقاد قرارداد و یا هرگونه مذاکره برای خرید، می تواند کمک بزرگی در تصمیم گیری های بعدی باشد. در ادامه اطلاعات و شرایطی ارائه شده است که قبل از تصمیم گیری برای اجرای پروژه مدیریت مجتمع کسب و کار و یا پورتال بر بستر نرم افزار سامان سوئیت، با دستورالعمل های زیر می توانید قیمت اجرای پروژه خود را تخمین بزنید.

انعقاد قرارداد سامان سوئیت

قراردادهای فروش نرم افزار در شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان پس از بررسی ده ها نمونه قرارداد فروش نرم افزار و با اتکا به روح کلی قراردادهای فروش که از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای به کلیه اعضا ارائه گردیده، تهیه و تنظیم شده است. در این نمونه قراردادها که با مشاوره کارشناسان خبره حقوقی تنظیم شده است ضمن رعایت مسائل فنی، حقوق طرفین قرارداد (کارفرما و پیمانکار) به صورت منصفانه و دوطرفه لحاظ شده است.