مقالات سازه اطلاعات سامان

پورتال دولت الکترونیک
 • دولت الکترونیک و حکومت داری خوب
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۳:۲۵

  دولت الکترونیک و حکومت داری خوب

  در این مقاله ابتدا به بررسی ابعاد و ویژگیهای دولت الکترونیک ، مزایا و آثار ناشی از استقرار آن و تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد ...

 • تأملی بر دولت الکترونیک و ابعاد تعامل شهروندان با آن
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۲:۰۰

  تأملی بر دولت الکترونیک و ابعاد تعامل شهروندان با آن

  در هزاره سوم یکی از مهمترین رویداد ها، پیدایش اینترنت و گسترش فراگیر آن در تمام عرصه ها بوده است، که با استقرار روزافزون آن و سایر وسایل ارتباطی زیر ...

 • نقش دولت الکترونیک در جوامع نوین
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۵:۰۶

  نقش دولت الکترونیک در جوامع نوین

  شاید امروز دیگر کمتر کسی باشد که قبول نداشته باشد حل مشکلات کلان شهرها به روش سنتی و بدون استفاده از خدمات الکترونیکی ممکن نبوده و همانند بسیاری از ...

 • تحقق دولت الکترونیک
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۴:۵۵

  تحقق دولت الکترونیک

  یکی از الزامات اساسی برای تحقق دولت الکترونیکی آن است که فناوری ارتباطی و اطلاعاتی جدید جانشین جریان مکاتبات بین دولت و ذینفعان مرتبط با او شود. این ...

 • مفهوم دولت الکترونیک
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۴:۵۰

  مفهوم دولت الکترونیک

  مفهوم دولت الکترونیک، معادل فراهم سازی امکان استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت 24 ...

 • فرصتهای پیش روی دولت الکترونیک
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۲:۵۴

  فرصتهای پیش روی دولت الکترونیک

  در مقاله تحقق دولت الکترونیک در خصوص ضرورت ایجاد دولت الکترونیک بحث کردیم و از فرصتهای پیش روی دولت الکترونیک اسم بردیم. در این مقاله به اختصار هر ...

 • ساختار دولت الکترونیک
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۲:۴۹

  ساختار دولت الکترونیک

  با توجه به بررسی مححقان مختلف در سراسر دنیا سه معیار اصلی را به منظور رتبه بندی کشورها از لحاظ وضعیت دولت الکترونیک در نظر گرفته اند. این سه معیار ...

 • خدمات دولت الکترونیکی و کسب رضایت افراد
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۲:۴۷

  خدمات دولت الکترونیکی و کسب رضایت افراد

  در صورتی که در یک جامعه اطلاعاتی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت گسترده ای وجود داشته باشد بر تمامی حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... ...

 • دولت الکترونیک، حکومت داری و موانع
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۲:۴۱

  دولت الکترونیک، حکومت داری و موانع

  دولت های مختلف برای داشتن دولت الکترونیک، حکومتی خوب، مشارکت افراد جامعه و ... نیاز دارند تا با برنامه ریزی های همیشگی و به روز، موانع را از سر راه ...

 • شهرداری الکترونیکی
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۱:۴۷

  شهرداری الکترونیکی

  یکی از پرکارترین سازمان‌های کشور ما - به‌ویژه در شهرهای بزرگ - شهرداری‌ ها هستند؛ تاجایی که شهری به گستردگی تهران، بیش از ۲۰ مرکز شهرداری دارد.